EU projects

PAPILDOMŲ ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DIEGIMAS, MAŽINANT TRADICINĖS ENERGIJOS VARTOJIMĄ

UAB „Lietmeta“ vykdoma veikla – gofruotojo popieriaus ir kartono bei taros iš popieriaus ir kartono gamyba. Pasinaudojant Europos Sąjungos parama, prieš du metus buvo pastatyta pirmoji saulės elektrinė. Tačiau įmonė siekdama dar sumažinti tradicinės energijos vartojimo intensyvumą, vykdo projektą „Papildomų atsinaujinančių energijos išteklių diegimas, mažinant tradicinės energijos vartojimą“. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies finansuojamą priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“. Projektui įgyvendinti skirta iki 44 786,87 Eur tinkamoms išlaidoms finansuoti. Visa projekto vertė – 98 573,74 Eur. Įgyvendinant projektą bus sumontuota 100 kWp fotovoltinė saulės elektrinė. Projektas pradėtas 2020 m. rugsėjo 18 d. ir bus įgyvendintas iki 2022 m. kovo 21 d.

Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas nuolatiniam įmonės veiklos rezultatų gerinimui, produktyvumo didėjimui, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo. Įrengta moderni fotovoltinė saulės elektrinė  leis įmonei produkciją gaminti efektyviau, su mažesnėmis sąnaudomis ir taip didins jos konkurencingumą tiek vietinėje, tiek tarptautinėje rinkoje.

 Įgyvendinus projektą bus prisidėta prie Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje numatyto ilgalaikio tikslo – pramonės vystymąsi grįsti naujausių, mažesnį neigiamą poveikį aplinkai darančių technologijų diegimu, didinti ne tik ekonominį, bet ir ekologinį įmonių efektyvumą, taupiau naudoti išteklius ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai.

SAULĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMAS, SIEKIANT SUMAŽINTI TRADICINĖS ENERGIJOS VARTOJIMĄ

UAB „Lietmeta“ – įmonė, kurios pagrindinė veikla yra gofruotojo popieriaus ir kartono bei taros iš popieriaus ir kartono gamyba, nuolat investuojanti į naujas technologijas, vykdo projektą „Saulės elektrinės įrengimas, siekiant sumažinti tradicinės energijos vartojimą“, projekto Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-02-0006. Projektas įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies finansuojamą priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“. Projektui įgyvendinti skirta iki 60 051,88 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Įgyvendinant projektą, bendrovė ant pastato stogo planuoja įrengti 99,9 kWp galios fotovoltinę saulės elektrinę. Po projekto įgyvendinimo, elektros, suvartotos naudojant saulės energiją, dalis sieks apie 11 proc. visų bendrovės energetinių sąnaudų. Techninius sprendimus planuojama įdiegti 2018 metais. 

Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas nuolatiniam įmonės veiklos rezultatų gerinimui, produktyvumo didėjimui, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo. Įrengta moderni fotovoltinė saulės elektrinė leis įmonei produkciją gaminti efektyviau, su mažesnėmis sąnaudomis ir taip didins jos konkurencingumą tiek vietinėje, tiek tarptautinėje rinkoje

Įgyvendinus projektą bus prisidėta prie Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje numatyto ilgalaikio tikslo – pramonės vystymąsi grįsti naujausių, mažesnį neigiamą poveikį aplinkai darančių technologijų diegimu, didinti ne tik ekonominį, bet ir ekologinį įmonių efektyvumą, taupiau naudoti išteklius ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai.