Apie mus

LIETMETA gamina ir parduoda gofruotą kartoną – įvairių dydžių kartoninius lakštus ir dėžes.
Siekiant užtikrinti Klientams aukščiausią gaminamų produktų kokybę, LIETMETA savo veiklą vykdo vadovaudamasi LST EN ISO 9001 ir FSC-STD-40-004 //standartų reikalavimais.

Atitikimą LST EN ISO 9001 ir FSC-STD-40-004 standartų reikalavimams LIETMETA tikrina vidaus ir nepriklausomų išorės auditų metu. Gautus rezultatus LIETMETA naudoja ir ateityje efektyviai naudos vadybos vertinamosios analizės procese, priimant svarbius, su įmonės veikla bei tolimesniu vystymusi susijusius, strateginius sprendimus.

Nuolatinis siekis būti geriausiais savo srityje veda mus į aukštesnius profesionalumo lygmenis. Šis siekis – didžiulis iššūkis mums patiems, įgalinantis mus ne tik atlikti kasdieninį mūsų darbą nepriekaištingai, bet ir nuolatos tobulėti.

Profesionalumą suprantame kaip gebėjimą užduotus tikslus įvykdyti su kaupu ir sugebėjimą sau mesti iššūkį – pranokti ne tik vadovų ir klientų, bet ir savo paties lūkesčius.

Dirbame dėl savo klientų, nes nuo jų savijautos priklauso bet kokio verslo sėkmė. Savo veiklos procesuose kuriame pridėtinės vertės produktus, siekdami užtikrinti maksimalią kokybę.

Mūsų vertybės grįstos ilgamete bendrovės istorija bei verslo patirtimi. Kuriame motyvuojančią bendrovės kultūrą, todėl mums svarbu – kaip mes elgiamės ir kokiais principais grindžiame savo verslo esmę. 

Nepriekaištinga produktų kokybė, aplinkos tausojimas bei sveiki ir saugūs darbuotojai – svarbiausi mūsų įmonės prioritetai. Įmonė atsakingai pareiškia, kad nėra tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su šiomis veiklomis: neteisėta medienos ruoša ar neteisėta medienos ar miško produktų prekyba,žmogaus teisių ir nacionalinių interesų pažeidimais miškininkystėje, didelės vertės, saugomų medžių naikinimu, nepamatuotu ir intensyviu miškų kirtimu, paverčiant jų užimamus plotus dykynėmis, genetiškai modifikuotų organizmų naudojimą miškininkystėje.