ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS

ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS

Projektu siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą – investuoti į naują gofruoto kartono gamybos liniją, kuri leis sumažinti išlaidas elektros energijai, taip pat į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (anglies dioksido, metano) ir kitų orą teršiančių emisijų kiekius. Šio projekto įgyvendinimas leis ne tik mažinti sąnaudas, bet ir tapti įmone, prisidedančia prie klimato kaitos padarinių mažinimo.

Augant energijos paklausai visame pasaulyje, tradiciniai energijos ištekliai nyksta, o jų naudojimas kenkia aplinkai. Energijos efektyvumo didinimas yra vienas iš būdų sumažinti tradicinių energijos išteklių naudojimą.

Projekto tikslas – didinti energijos vartojimo efektyvumą ir mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Projekto veiklos – UAB „Lietmeta“ vietoje senos įdiegs naują gofruoto kartono gamybos liniją, kuri leis sumažinti iki 42 % išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) per metus.

Bendra projekto vertė 1 811 614,49 Eur, iš kurių 803 677,74 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projektas pradėtas 2023 m. rugpjūčio 25 d. ir bus įgyvendintas iki 2026 m. rugpjūčio 31 d.