UAB „Lietmeta“ sėkmingai sertifikuota LST EN ISO 9001 ir FSC-STD-40-004 standartais besivadovaujančia kompanija.

LIETMETA savo veiklą vykdo vadovaudamasi LST EN ISO 9001 ir FSC-STD-40-004 //standartų reikalavimais.

Atitikimą LST EN ISO 9001 ir FSC-STD-40-004 standartų reikalavimams LIETMETA tikrina vidaus ir nepriklausomų išorės auditų metu. Gautus rezultatus LIETMETA naudoja ir ateityje efektyviai naudos vadybos vertinamosios analizės procese, priimant svarbius, su įmonės veikla bei tolimesniu vystymusi susijusius, strateginius sprendimus.